1. januar i år trådte en ny kassasystemlov i kraft, og det er ikke lenger tillatt for leverandører å selge systemer som ikke oppfyller de nye kravene.
Alle forretningsdrivende som bruker kassasystemer må oppgradere systemene, eller kjøpe nytt innen 1. januar 2019.

– Alle nyetablerte virksomheter som kjøper kassaløsninger i dag må velge en datakasse som oppfyller lovkravene i kassasystemloven. Vi oppfordrer til å tenke på en oppgradering eller utskifting allerede nå, da det trolig blir kjempepågang og sannsynligvis ventetid hvis alle skal handle på høsten 2018.
For de fleste er det ingen stor investering, da vi leverer systemer på leasing, og mulighetene de nye systemene gir gjør at det vil være en fornuftig og tidsbesparende løsning for de aller fleste.

Velprøvde løsninger
Sharp ligger helt i front når det gjelder utvikling av kassasystemer. Programvaren er utviklet i Sverige, som innførte  en lignende lovendring for noen år siden.
– Det betyr at de løsningene vi leverer både er velprøvde og godt utviklet allerede.
Standardløsningen kan bygges på med en rekke spennende og arbeidseffektive moduler.

Frigjør mye tid
Løsningene fra Sharp er spesielt gunstige for små- og mellomstore bedrifter innenfor handels- og servicenæringen.
– Frisører driver ofte egne virksomheter i felles lokaler, og de kan faktisk dele på én og samme kassaløsning.
En butikk kan for eksempel integrere varelagerkontroll, kunderegister og elektronisk fakturasystem og dermed frigjøre mye tid fra administrativt arbeid. Det samme gjelder for restauranter og spisesteder der løsningen kan omfatte alt fra bordreservering og personalregistrering til gavekortløsninger og betaling ved bord.

 Fri support
– Markedet vårt er hele Østfold, og vi har kapasitet til å betjene flere kunder.
Det pågår stadig utvikling, blant annet mulighet for betaling med Vipps og en app som åpner for booking direkte til kassaløsningen, så vi har stor tro på at Sharp sine løsninger vil være til nytte for næringsdrivende i årene fremover.
Til slutt kan det nevnes at Sharp har fri support 365 dager i året på sine systemer. Du får med andre ord alltid hjelp når du trenger det.