Behandling av
personopplysninger

Dokumentasjon fra Datatjenesten om GDPR og Personvern

Datatjenesten og søsterselskaper har ikke mulighet til å fylle ut eventuelle sjekklister eller spørreskjemaer på vegne av våre kunder. Vi ser at flere kunder har standardformularer som de sender til alle sine leverandører.

Datatjenestens generelle personverndokumentasjon finnes lengre ned på denne siden og gjør kunder i stand til å besvare dette selv. Utover det vil vi selvsagt besvare spesifikke spørsmål som eventuelt ikke besvares i vår dokumentasjon. Dersom du fortsatt har spørsmål om behandling av personopplysninger kan du ta kontakt med post [@] datatjenesten.no

documentation

Personvernspolicy

Vi etterstreber en høy grad av personvern. Vi ber om at du leser denne Personvernpolicyen nøye for å forstå hvordan og til hvilket formål vi behandler dine Personopplysninger.

I Datatjenesten behandler vi personopplysninger for kunder og andre brukere av våre tjenester heretter kalt “Tjenestene”. Vi ivaretar ditt personvern og overholder gjeldende lovgivning som er ment å beskytte deg som privatperson.

Datatjenesten er databehandler for behandling av Personopplysninger i forbindelse med Tjenestene, men kan også fungere som dataansvarlig eller ha delt behandlingsansvar for visse Personopplysninger.

Behandling av personopplysninger

Denne personvernspolicyen følger behandling av personvernopplysninger etter gjeldende lovgivning. Herunder beskriver Datatjenestens personvernpol icy om ikke annet er beskrevet i kundes tjenesteavtale.

Datatjenestens behandling av Personopplysninger skal kun omfatte det som er nødvendig for at Datatjenesten skal kunne gjennomføre de til enhver tid gjeldende tjenestene i kundeforholdet.

Rettsgrunnlag & formål med å behandle dine personopplysninger

Vi kan samle inn personopplysninger hvis de anses å være av berettiget interesse, og hvis denne interessen ikke overstiges av dine personverninteresser. Datatjenesten bruker Personopplysninger først og fremst til å administrere, levere, drifte og vedlikeholde Tjenestene så godt som mulig. Ved å oppgi dine Personopplysninger til oss og godkjenne betingelsene, gir du ditt samtykke til behandling av Personopplysningene etter betingelsene fremsatt for hver av Tjenestene og for denne Personvernpolicyen.

Vi samler også inn opplysninger fra nettsiden våre ved hjelp av skjemaer der det gis et samtykket av den enkelte. Websidene våre kan også samle inn IP-adresser og handlinger utført på siden.

Bruk av underleverandør

Datatjenesten deler informasjon når det er nødvendig for å tilby Tjenestene i kundeavtalen eller nye forespørsler, med partnere og datterselskaper, forhandlere som driver virksomhet på våre vegne, når dette er påkrevd ved lov eller i forbindelse med en rettsprosess, for å beskytte kundene våre, for å beskytte liv og helse eller for å opprettholde sikkerheten til produktene våre.

Merk at noen av Tjenestene våre inneholder koblinger til tredjepartsprodukter som kan ha andre personvernpraksiser enn Datatjenesten. Hvis du oppgir personlig informasjon til slike produkter, er informasjonen din underlagt personvernerklæringene som gjelder for disse produktene.

Beskyttelse

Datatjenesten har iverksatt hensiktsmessige tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte dine Personopplysninger mot f.eks. tap, manipulasjon eller uautorisert innsyn. Vi tilpasser våre sikkerhetstiltak til den løpende teknologiske utviklingen.

Rett til sletting

Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til videre behandling (ikke med tilbakevirkende kraft) av dine Personopplysninger ved å kontakte Datatjenesten på adresse: Datatjenesten AS, Knivsøveien 16, 1788 Berg i Østfold.
Hvoretter Datatjenesten vil blokkere slike opplysninger for videre behandling.

En tilbaketrekking av samtykke påvirker imidlertid ikke behandling som Datatjenesten har rett til å foreta uten ditt samtykke, som kan gjøre tjenestene dårligere eller umulig å tilby.

Vil du endre eller trekke tilbake ditt samtykke for type e-post kommunikasjon for markedsføring med mer, kan du bruke koblingen til å administrere abonnementene som inngår i kommunikasjonen.

Endringer av personvernspolicy kunngjøres via Datatjenestens nettsted, og vi anbefaler derfor at du leser disse regelmessig på www.datatjenesten.no/personvern

Databehandleravtale

Databehandleravtale

Databehandleravtalen omfatter behandling av personopplysninger Tjenestene der Datatjenesten er databehandleren. Klikk på knappen til høyre for å laste ned databehandleravtalen

Snakk med Karl

Karl Jørgen Weme

Teknisk leder


+47 904 75 405

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.