Personvern

Personvern 2018-04-10T11:10:26+00:00

Behandling av personopplysninger

Herunder beskrives til en hver tid gjeldende dokumentasjon for behandling av personopplysninger ved Datakraft Holding AS og datterselskaper, heretter kalt Datatjenesten.

Sist oppdatert: 10.04.2018

Dokumentasjon fra Datatjenesten om GDPR og Personvern

Datatjenesten og søsterselskaper har ikke mulighet til å fylle ut eventuelle sjekklister eller spørreskjemaer på vegne av våre kunder. Vi ser at flere kunder har standardformularer som de sender til alle sine leverandører.

Datatjenestens generelle personverndokumentasjon finnes lengre ned på denne siden og gjør kunder i stand til å besvare dette selv. Utover det vil vi selvsagt besvare spesifikke spørsmål som eventuelt ikke besvares i vår dokumentasjon. Dersom du fortsatt har spørsmål om behandling av personopplysninger kan du ta kontakt med firmapost [@] datatjenesten.no

Personvernspolicy

I Datatjenesten behandler vi personopplysninger for kunder og andre brukere av våre tjenester heretter kalt “Tjenestene”. Vi ivaretar ditt personvern og overholder gjeldende lovgivning som er ment å beskytte deg som privatperson.

Datatjenesten er databehandler for behandling av Personopplysninger i forbindelse med Tjenestene, men kan også fungere som dataansvarlig eller ha delt behandlingsansvar for visse Personopplysninger.

Vi etterstreber en høy grad av personvern. Datatjenesten bruker Personopplysninger først og fremst til å administrere, levere, drifte og vedlikeholde Tjenestene så godt som mulig. Vi ber om at du leser denne Personvernpolicyen nøye for å forstå hvordan og til hvilket formål vi behandler dine Personopplysninger. Ved å oppgi dine Personopplysninger til oss og godkjenne betingelsene, gir du ditt samtykke til behandling av Personopplysningene etter betingelsene fremsatt for hver av Tjenestene og for denne Personvernpolicyen.

Endringer av personvernspolicy kunngjøres via Datatjenestens nettsted, og vi anbefaler derfor at du leser disse regelmessig på www.datatjenesten.no/personvern

Behandling av personopplysninger

Denne personvernspolicyen følger behandling av personvernopplysninger etter gjeldende lovgivning. Herunder beskriver Datatjenestens personvernpolicy om ikke annet er beskrevet i kundes tjenesteavtale.

Formål med å behandle dine personopplysninger

Datatjenestens behandling av Personopplysninger skal kun omfatte det som er nødvendig for at Datatjenesten skal kunne gjennomføre de til enhver tid gjeldende tjenestene i kundeforholdet.

Beskyttelse

Datatjenesten har iverksatt hensiktsmessige tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte dine Personopplysninger mot f.eks. tap, manipulasjon eller uautorisert innsyn. Vi tilpasser våre sikkerhetstiltak til den løpende teknologiske utviklingen.

Rett til sletting

Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til videre behandling (ikke med tilbakevirkende kraft) av dine Personopplysninger ved å kontakte Datatjenesten på adresse: Datatjenesten AS, Postboks 291, 1752 HALDEN NORWAY.
Hvoretter Datatjenesten vil blokkere slike opplysninger for videre behandling.

En tilbaketrekking av samtykke påvirker imidlertid ikke behandling som Datatjenesten har rett til å foreta uten ditt samtykke, som kan gjøre tjenestene dårligere eller umulig å tilby.

Databehandleravtale

Databehandleravtalen omfatter behandling av personopplysninger Tjenestene der Datatjenesten er databehandleren. Klikk på knappen til høyre for å laste ned databehandleravtalen

Databehandleravtale
Kontakt oss