Endret 01.04.20

Tiltakspakker fra regjeringen

Som regnskap, lønn eller HR-ansvarlig har du en viktig rolle i disse urolige tidene. Det er mye informasjon og rykter om hva regjeringen vil innføre av krisetiltak. Vi i Datatjenesten vil med dette sende en liten oppdatering på hva vi kan bidra med i dag og de viktigste regelendringene.

Hva kan Datatjenesten bidra med?

– Oppsett av fraværsarter og permisjonshåndtering
– Råd om fremgangsmåte i permittering av ansatte
– Justere mva bokføring på en enkel måte dersom det blir aktuelt
– Hjemmekontorløsninger pluss sikkerhetsinnføringer
– Lønn- og regnskapsføring

Hvilke regelendringer er vedtatt og ikke vedtatt? I disse tider er det vanskelig å forholde seg til hvilke regler som gjelder. Vi anbefaler å følge tett med på NAV og Skatteetatens sider. Vær oppmerksom på at ordninger som står som foreslått kan endres innen de blir vedtatt.

Endring av arbeidsgiveravgift

27. Mars la regjeringen frem et forslag om at arbeidsgiveravgiften skal senkes med 4 prosentpoeng i 2 måneder for 3. termin. Endelig forslag skal legges frem i revidert nasjonalbudsjett 12. Mai. Arbeidsgivere skal ikke gjøre endringer i rapportering av arbeidsgiveravgift i ameldingen. Fortsett å rapportere etter vanlig satser. Har du allerede sendt inn a-melding for mars, skal du heller ikke gjøre noe med denne.

Fristen for innbetaling av arbeidsgiveravgift 2. termin utsettes fra 15. Mai til 15. August 2020.

Endring av mva sats
Lav mva sats endres fra 12% til 6 % fra 1. April til 31. Oktober.

Fristen for innbetaling av mva 1. termin utsettes fra 14. April til 10. Juni 2020.

Permitteringsregler
Den 20.3 ble det vedtatt nye regler for permittering i forbindelse med Coronavirus.

Regelendringene innebærer at:

  • Permitterte sikres 100 prosent lønn inntil 6G (grunnbeløpet i folketrygden) de første 20 dagene.
  • Lønnspliktperioden (arbeidsgiverperioden) for arbeidsgiver reduseres fra 15 til 2 dager.
  • Dagpenger for permitterte og de som blir ordinært ledige oppjusteres for personer med lav inntekt.
  • Den nedre inntektsgrensen for rett til dagpenger senkes.
  • Bestemmelsen om tre dagers ventetid før dagpengeutbetalingene starter, oppheves.
  • Kravet til redusert arbeidstid for rett til dagpenger under permittering, endres fra minimum 50 prosent, til minimum 40 prosent.

Pressemelding fra regjeringen om endringer i Permitterings- og dagpengeregelverket

Omsorgsdager
Endringer i regelverket for omsorgspenger ble vedtatt av Stortinget fredag 20.03.20.

Antall dager er doblet. Arbeidsgiver betaler alle dagene, men kan søke NAV om refusjon på dager utover 3.

Les mer om det her.

Sykepenger
Fra 16. Mars vil arbeidsgiverperiode på Coronarelatert fravær reduseres til 3 dager. Regjeringen oppfordrer til bruk av egenmelding fram til og med 16 dager.

Les mer om det her.

Ta gjerne kontakt med oss på telefon +47 69179600 dersom du har noen spørsmål – vi er her for å hjelpe deg.

Du treffer meg på telefon +47 970 59 602 og på e-post: [email protected]

Våre åpningstider er fra kl 08.00 – 16.00 mandag til fredag.