Lav sats for persontransport, overnatting, allmennkringkasting samt adgang til kino, idrettsarrangementer, fornøyelsesparker og opplevelsessentre reduseres fra 12 prosent til 6 prosent fra og med 1. april til og med 31. oktober 2020. Dette må i de fleste tilfeller endres manuelt i ditt økonomisystem.

Hvordan endre merverdiavgiftssats i Visma Global

1. Velg «Verktøy» – «Firmainnstillinger» – «Avgift (Fane 7) ». Hent opp avgiftsklassen som det skal endres sats på. I Global er Avgiftsklasse 3 lav mva sats.

2. Gå til tabellen Avgiftssatser og historikk. Flytt markøren i den nederste linjen og velg «Enter» eller «Tab» til du har fått opprettet en ny linje. Registrer ny mva sats og ny gjeldende dato.

3. Vi vil også anbefale at dere setter på en endring tilbake til opprinnelig lav mva sats fra 1. november 2020. Legg til en ny linje og sett inn gjeldende dato 01.11.2020 og lav mva sats 12%.

4. Velg «Lagre»

5. Gjenta på andre avgiftsklasser dersom dere har flere avgiftsklasser med lav mva sats.

Video som viser hvordan endringen gjøres i Global.

Hvordan endre merverdiavgiftssats i Visma.net ERP

1. Hent opp avgiftsnummer som det skal endres sats på.

2. Gå til fliken for avgiftssatser, trykk  på + for ny linje.

3. Registrer ny dato som satsen skal gjelde fra.

4. Registrer ny sats.

5. PASS på å velge riktig Rapporteringsgruppe.

6. Husk å lagre.

7. Gjenta, på alle de avgiftsnummerene som det skal endres sats på.

Hvordan endre merverdiavgiftssats i PowerOffice

Den 31.03.20 ca kl 18.30 endret PowerOffice mva beregning av følgende mva-koder til 6%, på bilag som heretter bokføres og dateres i perioden 01.04.20 til 31.10.20:

Kode 13: Inngående mva lav sats

Kode 33: Utgående mva lav sats

Kode 88: Tjenester kjøpt fra utlandet med fradrag for mva lav sats

Kode 89: Tjenester kjøpt fra utlandet uten fradrag for mva lav sats

Altså, bilag som bokføres med dato 31.03.20 eller tidligere (ev. 01.11.20 eller senere), vil fortsatt beregnes med mva lav sats på 12% etter at PowerOffice har gjort denne endringen. Det er dato på bilaget som vil styre mva-beregningen, ikke tidspunktet det utføres.

Merk: Allerede posterte bilag med dato i perioden 01.04.20 – 31.10.20, vil ikke bli rekalkulert med ny mva sats.

Hvordan endre merverdiavgiftssats i Tripletex

Den midlertidige satsen vil være tilgjengelig i Tripletex i perioden og skal brukes som normalt ved utgående fakturaer og ved inngående fakturaer.

Til tross for at satsen for lav merverdiavgift endres midlertidig fra 01. april, kan det hende at en vil motta fakturaer med den opprinnelige satsen på 12 prosent. Det er per nå ikke klart hvordan dette håndteres. Følg med på hjemmesiden til Tripletex for oppdatert informasjon.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har noen spørsmål – vi er her for å hjelpe deg.

Du treffer oss som vanlig på telefon +47 69179600 og på e-post: [email protected]

Våre åpningstider er fra kl 08.00 – 16.00 fra mandag til fredag.