Det er en annerledes tid vi er inne i. Tiltak vedrørende Corona-relaterte problemstillinger oppdateres daglig. På Datatjenesten tar vi situasjonen på alvor, sammen med resten av verden: Corona-viruset kommer til å sette spor. Hos alle.

Ekstraordinære tider krever ekstraordinære tiltak og vi kan med glede fortelle at vi har inngått en avtale med to gode venner i bransjen, GP-gruppen og Monsternett. Avtalen er basert på vårt mest grunnleggende ønske: Å sikre og betjene våre kjære kunder på absolutt beste vis. Avtalen går ut på å bistå og hjelpe hverandre dersom det skulle oppstå behov i tiden vi nå går inn i. Les vår pressemelding.

Vi gleder oss over at vi alle drar i samme retning i det ukjente terrenget vi nå står ovenfor.

På Datatjenesten opprettholdes driften og alle IT- og telefonsystemer går som normalt. Vi benytter hjemmekontor for deler av staben, men alle er tilgjengelige på telefon, mail eller Teams som normalt.

Du finner alle våre ansatte, og din kontaktperson her: https://www.datatjenesten.no/mot-menneskene/

Vask hendene – og ta vare på hverandre.

Pressemelding

GP-Gruppen, Datatjenesten og Monsternett innleder et nært samarbeid for å sikre sine kunder

Stadig flere smittes av Corona-viruset i Norge, og myndighetene har innført mange og inngripende tiltak for å begrense utbredelsen. Mange sitter nå i karantene, og hjemmekontorløsninger blir tatt i bruk av flere og flere.

Det har de siste dagene blitt synliggjort hvor viktig det er at dataløsningene fungerer og at mobil- og bredbåndsnettet er oppe og går. Uten det ville situasjonen ha vært langt alvorligere. Det er selvsagt ytterst viktig at dette fortsetter å fungere framover.

Selv om alt fungerer hos oss i dag, er våre selskap selvsagt også selv i en sårbar situasjon. Nå er det tid for samarbeid, og samarbeidsavtalen som er inngått mellom Datatjenesten, Monsternett og GP- Gruppen er for best mulig å sikre kundene av våre selskaper. Vi tar samfunnsansvar, og vi opplever at det vi gjør nå, er det eneste riktige.

I korthet sier avtalen at vil stiller ressurspersoner, utstyr og materiell tilgjengelig for hverandre dersom en av partene skulle få et behov og den / de andre har tilgjengelig ressurser. Nå er det tid for samarbeid og en stor samfunnsdugnad.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet har minnet om at hjemmekontorordninger kan ha sikkerhets- utfordringer. Det er ingen grunn til å tro at noen ikke vil utnytte det mulighetsrommet som nå oppstår. Vi jobber sammen for å gi nødvendig veiledning, opplæring og hjelp.