En av våre medarbeidere har funnet seg en ny jobb nærmere hjemstedet sitt, og vi søker derfor etter en ny medarbeider.

Se stillingsannonsen på finn.no eller nav.no her:

https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=96183447

https://tjenester.nav.no/stillinger/stilling?p=0&q=%C3%B8konomikonsulent+halden&rpp=50&rv=al&sort=akt&ID=9574966